Gıda Güvenliği Politikası

 

• Güvenli gıda üretmek ve müşteri sağlığını korumak
• Müşterilerimizi, tüketicilerimizi, çalışanlarımızı ve kamuoyunu çalışmalarımızın merkezinde tutmak
• Ürünlerimiz ve işletmemizle ilgili tüm kanun, yasal yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymak
• Kirliliği önlemek, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanmak
• Personelimizi eğitmek ve bu temel değerlerle ilgili farkındalıklarını arttırmak
• Yıllık planlama işlemi sırasında oluşturulan hareket planları ile performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek
• Rutin ve kaza sonucu belirlenen tehlikelerin kontrol altına alınması ve önlenmesi için kalıcı değişiklikleri uygulamak
• Gereksinimlerimizi tedarikçilerimize ve taşeron firmalarımıza iletmek
• Bu politikayı tüm çalışanlarımızla, East Balt adına çalışanlarla ve tüm kamuoyu ile paylaşmak
• İşletmemizi, personelimizi, markamızı ve müşterilerimizi “İşletme ve Gıda Emniyeti” kapsamında korumak

 

 

Sosyal Sorumluluk Politikası

 

East Balt Gıda Sosyal Sorumluluk uygulamalarında ulusal ve uluslararası öncü uygulayıcı ve savunucu firmalar arasında olmayı taahhüt eder.


1. Sosyal sorumluluk uygulamalarında tüm yasal yükümlülüklere ve endüstriyel standartlara uymak ve daha ileri aşamalara ulaşmak için sistemini geliştirmek


2. Tedarikci ve iş ortaklarınında aynı değerleri uygulama ve savunmalarını talep etmek ve bu konuda gelişme sağlamalarını teşvik etmek ve denetlemek.


3. İşe alma ve çalışmalar sırasında, çalışanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmak, ırk, renk, dil, cinsiyet, yaş ayırımı yapmamak.Çocuk işgücü kullanmamak. Çalışma saatleri ve ücretlendirmede tüm yasal yükümlülükleri karşılamak yasal limitleri karşılamak


4. Çalışma ortamı ve şartlarında işçi sağlığı ve iş güvenliliğinin tüm gereksinimlerini yasalar ve endüstriyel standartlar seviyesine getirmek ve geliştirmek


East Balt Gıda nın Sosyal Sorumluluk Politikasının temel prensipleri oluşturur.

Bu politikanın yürütülmesinde gerekli olan kaynakların sağlanması ve bu politikaya uyulması Genel Müdür ‘ den başlayarak her EAST BALT GIDA yöneticisinin ve çalışanının sorumluluğu ve iş akitlerinin bir parçasıdır.

 

 

İnsan Kaynakları Politikası

 

East Balt Gıda İnsan Kaynakları Departmanı olarak hedefimiz çalışanlarımızın işe alınması, geliştirilmesi ve elde tutulması konularında çalışmak için en iyi işyeri olma hedefimizde önemli bir rol oynamaktır. Bunun için, yöneticilerinizin ve çalışanlarınızın, tam potansiyele ulaşabilmeleri için gerekli davranış, kaynak ve liderlik kabiliyetine sahip olmalarını sağlamamız gerekecektir.

 

Bireysel Gelişim Planı, Performans Yönetimi, Personel İşe Alımı ve Yedekleme Planı ile başarıya ulaşmada, kuruluşu ve dünya genelindeki East Balt çalışanlarını destekleyeceğiz. İşte tutma, ödüllendirme, etik, çeşitlilik/iş ortamı ve personel iletişimi yoluyla üretken bir çalışma ortamı oluşturulmasına ve teşvik edilmesine yardımcı olacağız.

 

Çalışanlarımızın ilgi ve becerilerine bağlı olarak, İnsan Kaynakları fonksiyonunda aşağıda yer alan süreçlerin ilgili kanun, yönetmelik vb. kurallar çerçevesinde planlayıcısı, uygulayıcısı ve denetleyicisi olmayı taahhüt ederiz.

 

• İşe Alma ve Yerleştirme
• Eğitim ve Gelişim
• Performans Yönetimi
• Organizasyonel Gelişim
• Ücretlendirme ve Yan Haklar
• Endüstriyel İlişkiler ve Fabrika Yönetimi